Politianmelder Dagbladet og Aksel Braanen Sterri

Jeg viser til gårsdagens blogg angående kronikken “Religion er en parasitt på den verste delen av menneskehjernen”

I dag har jeg valgt å politianmelde avisen Dagbladet og Dagbladets kommentator og lederskribent Aksen Braanen Sterri. Les hele anmeldelsen under.

Anmeldelse av Dagbladet AS, Org nr 958 033 540, samt Dagbladets lederskribent og kommentator Aksel Braanen Sterri

Jeg, Hallgeir Lindal Reiten fnr. XXXXXX XXXXX politianmelder herved avisen Dagbladet samt dens lederskribent og kommentator Aksel Braanen Sterri for brudd på bestemmelsene i diskrimineringsloven, § 4 og § 5.

Anmeldelsen kommer på bakgrunn av kommentaren «Religion er en parasitt på den verste delen av menneskehjernen», som Dagbladet publiserte den 23. mars 2016.

Kronikkens overskrift er alene et svært nedsettende utsagn om religion. I kronikken framsettes det ellers en rekke meninger og påstander, som undertegnede oppfatter som både krenkende og diskriminerende om en stor gruppe mennesker i det norske samfunnet – religiøst troende – da inkludert meg selv.

Blant annet skriver Aksel Braanen Sterri: «Forekomsten av religion i et samfunn gjør makt mer nødvendig enn det burde være. Religiøse har aldri hatt problemer med å bruke makt for å tvinge gjennom sitt verdisyn på andre. Men skal et sekulært samfunn vinne fram må også religiøse bekjempes med makt».

Påtalemyndigheten bør klart undersøke hva den overnevnte påstanden innebærer. Om Braanen Sterri og Dagbladet AS faktisk oppfordrer til bruk av makt mot religiøse for å få et «sekulært» samfunn, minnes det om at norsk lov slår klart fast at ingen skal diskrimineres på grunn etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Om overskriften på kommentaren som anmeldes eksempelvis hadde vært «Homofili er en parasitt på den verste delen av menneskehjernen», så regner undertegnede med at saken klart hadde blitt anmeldt og muligens straffeforfulgt. Samt grepet fatt i av diskrimineringsombudet.

Undertegnede synes det Braanen Sterri skriver, og Dagbladet publiserer, derfor er viktig å få vurdert i lys av de norske diskrimineringsbestemmelsene. Aksel Braanen Sterri og Dagbladet uttaler seg generelt sett såpass nedsettende om religiøse mennesker som gruppe, at jeg mener både han og avisen kan komme inn under lovbrudd definert i diskrimineringslovens paragraf 4 og 5. Dette også siden de norske diskrimineringsbestemmelsene faktisk er skjerpet de siste årene.

Det kan ikke være slik at det norske samfunnet for eksempel ikke tolererer diskriminering på bakgrunn av seksuell legning eller etnisitet, mens diskriminering av religiøse mennesker er greit.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s